CHRISTIANE

 WEET DAT ...

CHRISTIANE WEET  DAT “ONZE JONGEREN”, “ONZE TOEKOMST” ZIJN!


Als gemeente moeten we blijvend aandacht hebben voor onze jeugd, zowel individueel als in verenigingsleven. Zij zijn immers de hoeksteen van onze maatschappij en zullen het Roosdaal van de toekomst vormgeven. Het verwondert mij steeds op chirokamp te ervaren hoe kinderen op een speelse manier de gewoontes van jongvolwassenen overnemen. Jongvolwassenen die ongedwongen leidinggeven, zijn te bewonderen. Met “vallen en opstaan” doen zij aan opvoeding. Op weg naar een ideale samenleving moet we die leiding op lokaal vlak verder steunen. Wij mogen hen wijzen op hun fouten en moeten deze verhelpen door ondersteuning, vormingsactiviteiten, … maar mogen hen niet veroordelen.

Daarom verrassen wij als CD&V jaarlijks, aan de vooravond van hun kamp, de leiding van de verschillende jeugdbewegingen met iets van spelmateriaal dat ze op kamp kunnen gebruiken.

CHRISTIANE WEET  DAT “KWALITATIEF ONDERWIJS”, “EEN TOPPRIORITEIT” IS!


De afgelopen jaren kende ons gemeentelijk onderwijs een blijvende, forse toestroom. Als bestuur moeten we hierop attent zijn en verder blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, dichtbij de leefgemeenschap van de kinderen. Dit vraagt engagement en inspanning op pedagogisch, financieel, en praktisch vlak. Ook verkeersveiligheid en mobiliteit zijn hierbij cruciaal.

Onderwijs is trouwens een basisrecht voor onze kinderen.

In het belang van onze kinderen wil ik hier mijn schouders mee onder steken.

CHRISTIANE WEET  DAT “INFORMATIE”, “COMMUNICATIE” & “LUISTEREN” DE SLEUTEL ZIJN TOT EEN SUCCESVOL BELEID!

 

Als projectmanager binnen een informatieve uitgeverij weet ik dat informatie, communicatie en luisteren de kernvoorwaarden zijn voor gezond beleid. Hoe dikwijls wordt onze boodschap niet verkeerd begrepen.

Onze inwoners moeten op de hoogte gehouden worden van wat ons Roosdaals gemeentebeleid inhoudt. Meer nog, onze inwoners moeten ook durven hun mening te kennen geven en op die manier ons beleid mee vorm geven. Dan kunnen we spreken van “openbaarheid van bestuur.”

Zelf stond ik de afgelopen zes jaar mee aan de basis van ons CD&V-tijdschrift, dat op een niet gekleurde, verhelderende en constructieve wijze informatie laat doorstromen naar de burger. Een geslaagd initiatief toch!

CHRISTIANE BERT


Samen de weg vooruit!Stem daarom CD&V, lijst nr. 10.

Stem daarom ook opvolger nr. 10

(Vlaams Parlement).

Stem daarom Christiane Bert


VOLG ME OP FACEBOOK!


Christiane Bert

 

Poelkbeekstraat 47

1760 Roosdaal

 

Email: bert.christiane@skynet.be

 

Tel: 0475 39 79 61

 

@ Christiane Bert