mandaten


binnen de politiek

 • Gemeenteraadslid
 • Gewezen lid van het directiecomit√© AGB
 • Bestuurder De Watergroep
 • Regionaal bestuurder Infrax West
 • Bestuurder van de dienstencheques onderneming "Poetsmolen"
 • Lid van de algemene vergadering Iverlek
 • Lid van de algemene vergadering Haviland
 • Lid van de algemene vergadering Havicrem
 • Voorzitster CD&V Roosdaal Vrouw & Maatschappij
 • Lid van de algemene vergadering aankoopcentrale Creat
 • Lid van de adviesraad Gecoro
 • Lid van diverse werkgroepen


buiten de politiek

 • Bestuurder Rausa
 • Lid algemene vergadering Tjouk

Christiane in de politiek